Zrýchlili sme termín dodania. Objednávku odosielame maximálne do 12 hodín.
Doprava po Bratislave v deň objednania

Reklamačný poriadok

Reklamácia v priebehu doručovania / preberania tovaru:

1) Kupujúci je povinný dodávaný tovar skontrolovať a v prípade zistených závad je kupujúci povinný tovar neprevziať a spísať s prepravcom zápis o škode. V prípade, že tovar je poškodený počas prepravy je kupujúci povinný informovať predávajúceho. 

2) Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať dodaný tovar ihneď po jeho prevzatí alebo najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim uznané.

3) Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať tovar ihneď na mieste a zjavné chyby je povinný uplatniť u predávajúceho. Zjavné vady tovaru uplatnené u predávajúceho neskôr nebudú predávajúcim uznané.

Reklamácia v priebehu užívania tovaru:

1) Reklamáciu možno vykonať písomné na našej pobočke alebo prostredníctvom e-mailu

2) Kupujúci je povinný doložiť, že uvedený tovar nakúpil u www. eco-matrace.sk

3) V prípade, že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu je kupujúci povinný buď tovar zabaliť do originálneho obalu, alebo na vlastné náklady zaistiť obal nový. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

4) Reklamovaný tovar musí byť v hygienicky prijateľnom stave (tzn. akokoľvek neznečistený, suchý, hygienicky nezávadný, apod.), pokiaľ možno v pôvodnom alebo zodpovedajúcom náhradnom obale, vhodnom pre transport tovaru (pozor strečovú fóliu v tenkej vrstve nemožno považovať za vhodný obal pre transport). Tovar nesmie byť prehnutý ani zrolovaný.


Nárok na uplatnenie záruky nie je ak:

1) Výrobok bol poškodený pri preprave

2) Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou

3) Výrobok bol poškodený pôsobením živlov

4) Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním

Záruka na výrobky sa vzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku nekvalitnej výroby a vady materiálu použitého na výrobu matraca.

Záruku nie je možné uplatniť pokiaľ k vade dôjde:

1) Prirodzeným starnutím alebo bežným opotrebovaním používanie veci.

2) Neodborným či neoprávneným zásahom.

3) Používaním veci v rozpore s návodom na používanie

4) Pôsobenie cudzích látok (prach, voda, chemikálie).

5) Mechanické poškodenie zo strany zákazníka alebo inej osoby.

6) Použitím nevhodných prostriedkov pri údržbe alebo inštalácii matraca.

7) Nedodržanie lehoty stanovenej na vybratie matraca z kompr. obalu.

8) Prirodzeným vytiahnutím poťahovej látky počas používania, ktoré nemá vplyv na bežné užívanie.

9) Ak dôjde počas používania k trvalej deformácii jadra  o viac ako  13% výšky matraca.

Vadou nejsou ani změny rozměrů potahu způsobené běžným používáním matrace. Odchylka od rozměrů uvedených na štítku matrace může být +/- 2% u šířky i délky.

U textilií může dojít vlivem používání ke zvlnění potahu.

U penových matracov sú povolené nasledovné zmeny:

a) strata výšky po dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385 - max.15%
b) zmena tvrdosti po dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385 - max.40%
Prípustná tolerancia tvrdosti polyuretánového jadra matraca (odporu protistlačenia v kPa) podľa ČSN EN ISO 3386-1 je +/- 15%
Výrobná tolerancia matracov je +/- 1% u dĺžky a šírky a +/- 8% u výšky matraca.

Pokyny na správne používanie matraca

Reklamační protokol (pdf.)